99,12 % zhodnocení od založení*

INVESTUJEME PRIMÁRNĚ DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ
S MINIMÁLNÍM INVESTIČNÍM RIZIKEM A DLOUHODOBOU
VÝNOSNOSTÍ

INVESTUJEME PRIMÁRNĚ DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ
S MINIMÁLNÍM INVESTIČNÍM RIZIKEM
A DLOUHODOBĚ
UDRŽITELNOU VÝNOSNOSTÍ

Novinky ATRIS

ATRIS akvizicí paláce Bristol posiluje portfolio

Investiční společnost ATRIS rozšiřuje portfolio fondu Realita o ikonický Palác Bristol, situovaný v historickém jádru Prahy. Tato akvizice přichází po rekordním zhodnocení fondu Realita, který již dosáhl 94 % nárůst hodnoty od svého vzniku.

Fond Realita

Novinky ATRIS

ATRIS akvizicí paláce Bristol posiluje portfolio

Investiční společnost ATRIS rozšiřuje portfolio fondu Realita o ikonický Palác Bristol, situovaný v historickém jádru Prahy. Tato akvizice přichází po rekordním zhodnocení fondu Realita, který již dosáhl 94 % nárůst hodnoty od svého vzniku.

Fond Realita

Partneři

Partneři

Mám zájem o informace

Kontakt

* Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Zdroj dat: Výroční a pololetní zprávy fondu Realita. Referenční období: 1. 1. 2010 až 31. 12. 2023. Výkonnost fondu za každý rok posuzovaného období naleznete na

https://atrisinvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/.

ATRIS je členem asociace