S ATRIS je investování do nemovitostí snadné a přístupné pro každého

Peníze zasíláte na účet fondu Realita, který je vedený u ČSOB banky:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): ZVOLÍTE DLE NÁSLEDUJÍCÍCH PRODUKTŮ

ATRIS SPORO

Pokud máte zájem posílat peníze pravidelně nebo kdykoli uznáte za vhodné (minimálně však 500,- Kč) a chcete využívat výhod typu investice SPORO, vyplníte variabilní symbol (VS) do platebního příkazu takto:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): 3 a číslo Vaší rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně smlouvy nahoře, hned vedle Vašeho jména. Celý variabilní symbol uvedete dohromady bez mezer. 

ATRIS RENTA+

Pokud máte zájem posílat peníze jednorázově (minimálně však 50 000,- Kč) a chcete využívat výhod typu investice RENTA+, vyplníte variabilní symbol (VS) do platebního příkazu takto:

Číslo účtu: 626111626/0300

Variabilní symbol (VS): 1 a číslo Vaší rámcové smlouvy (identifikační číslo), uvedené na první straně nahoře, hned vedle Vašeho jména. Celý variabilní symbol uvedete dohromady a bez mezer.

Zjistěte, jak správně zadat platbu v našem generátoru