Fond Realita

Realita nemovitostní otevřený podílový fond

Zhodnocení od založení: 100,21 %*