Fond Realita – tradice a inovace, cesta k stabilnímu růstu

Vítejte ve Fondu Realita, jednoho z nejstarších profesionálně spravovaných realitních fondů v České republice. Jsme hrdí na to, že naše portfolio nemovitostí  zajišťuje stabilní výnosy pro naše klienty. Naším hlavním cílem je vytvořit portfolio nemovitostí, které bude odolné vůči neočekávaným ekonomickým výkyvům a bude sloužit jako stabilní zdroj příjmu pro naše klienty.

Název:Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008473139
Typ fondu:Speciální fond nemovitostí, OPF
Rizikovost fondu:2 ze 7
Depozitář fondu:Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu:ATRIS investiční společnost, a.s.
Měna:CZK
Datum založení: 27.04.2009
Vstupní poplatek:3,00 %
Výstupní poplatek:0,00 % – 1,00 %
Poplatek za správu:1,60 % z výše vlastního kapitálu
Minimální investice:500,- Kč
Doporučený investiční horizont:min. 3 roky
Stanovení aktuální hodnoty PL: jednou měsíčně
Vlastní kapitál:3.291.913.771 Kč
Informace ke dni:31.5.2024

Výše poplatku je stanovena na základě zvoleného typu investice. Více informací o výstupních poplatcích dle druhu investice naleznete v ceníku.