Zde naleznete dokumenty k uzavření smlouvy a další potřebné informace související s investicí do našeho fondu.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

ŽÁDOSTI, NÁSLEDNÉ KONTROLY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O FONDU

SCÉNÁŘE VÝKONNOSTI

  • Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.
  • Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.
  • Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.
  • Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost produktu za posledních 10 let.
  • Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.
  • Doporučená doba držení: 3 roky
  • Příklad investice: 250 000 Kč