Investujeme primárně do komerčních nemovitostí
s minimálním investičním rizikem a dlouhodobě udržitelnou výkonností

Soustředíme se na nemovitosti s vysokou poptávkou, našimi hlavními partnery jsou zdravotnické a technologické firmy. Klademe důraz na dlouhodobou spolupráci, hodnota WAULT 8,96 let, a na mimořádně nízkou zadluženost, LTV 19,21 %.