Pozemek CANTOSA, s.r.o.

Parc.č. 2364/5 v k.ú. Kunratice Praha 4