AMULET COUNTRY
pozemky k výstavbě

parc. č. 2644/1. 4263/3 a 4262/2, katastrální území Ústí nad Labem