Sourozenci Klánovi se stali novými majiteli TESLA investiční společnosti

Novými majoritními majiteli TESLA investiční společnosti (TIS) se stali bratři Martin a Václav Klánovi, kteří se dosud v rámci řízení rodinné skupiny Amadeus Real Estate věnovali oblasti developmentu a realit. Celou transakci nedávno schválila Česká národní banka, pod jejíž dohled TIS spadá.

Nákupem 100% podílu ve Wealth Management Services a.s., což je mateřská společnost TIS, vstupují sourozenci Klánovi nově i do oblasti finančních trhů, konkrétně nemovitostních fondů. Jde o logický krok, stejným směrem se v minulosti vydaly i jiné společnosti podnikající v realitním sektoru.

„Prostřednictvím investiční společnosti a jí spravovaných nemovitostních fondů chceme investorům nabídnout léty prověřené know-how a zkušenosti v oblasti investic do nemovitostí a developmentu. Budeme chtít posílit pozici TIS vytvořením dalších fondů, a to včetně fondů kvalifikovaných investorů, a získat pod správu již existující atraktivní fondy. Počítáme s tím, že portfolio investic rozšíříme i o prémiové projekty skupiny Amadeus Real Estate, jako je například Obchodní dům Máj, kde zanedlouho začne jeho celková rekonstrukce,“ říká Martin Klán.

„Připravujeme i další novinky, které určitě budou pro investory fondu Realita přínosné. Chceme fondu dodat větší dynamiku růstu, rozšířit portfolio nemovitostí o atraktivní projekty také z pražského regionu, a ještě více diverzifikovat stávající portfolio. Chceme fond s dobrou a dlouhodobě udržitelnou výnosností. Větší síla fondu bude mít pozitivní dopad i na investice jeho stávajících klientů,“ uvádí Václav Klán mladší.

„Jsem rád, že jsme našli silného a seriózního partnera, který bude TESLA investiční společnost dále rozvíjet a rozšiřovat portfolio jejích aktiv. Po deseti letech práce nastal čas změnit cíle svého profesního života,“ uvedl Martin Folprecht za prodávající stranu.

Základní informace o TESLA investiční společnosti, a.s.

Na trhu působí od roku 2007 a od roku 2009 spravuje nemovitostní fond Realita (celý název: Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s.).

V současné době fond spravuje 27 nemovitostí po celé ČR, především zdravotnických, průmyslových, administrativních, obchodních nebo bytových. Současná hodnota majetku fondu se pohybuje okolo 2 miliard korun. Celkově má fond Realita více než 13 tisíc investorů a patří mezi konzervativní nemovitostní fondy v ČR s nízkou mírou rizikovosti. Aktuální roční výnos je 5,35 %. Minimální výše investice je 500 Kč, fond Realita tak zpřístupňuje investování do českých realit široké veřejnosti.