Nákup pozemku k výstavbě v Ústí nad Labem

Dobré zprávy pro investory i na podzim. Proběhl nákup pozemků určených k výstavbě v Ústí nad Labem do fondem Realita vlastněné nemovitostní společnosti AMULET Country s.r.o. Nákupní cena pozemků do fondu Realita byla 35.000.000,- Kč a investorům přinese zajímavé zhodnocení 9,15 %. Výstavbou projektu na zakoupených pozemcích dojde k dalšímu zhodnocení této akvizice pro investory fondu.

Současně s kupní smlouvou byla uzavřena nájemní smlouva s původním vlastníkem na pronájem pozemků po dobu minimálně dvou let, s výnosem 9,15 % p.a.

Nákupem a pronájmem dojde k maximálnímu zhodnocení volných prostředků AMULET Country. Podmínky podepsané smluvní dokumentace jsou nastaveny tak, aby co nejlépe chránily zájmy podílníků fondu Realita a minimalizovaly riziko zmíněného obchodu.