• Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

V souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, dostupné na adrese www.atrisinvest.cz naše organizace poskytuje osobní údaje v nezbytném a minimálních rozsahu důvěryhodným firmám či osobám, které organizaci poskytují služby (např. účetní, právní, administrativní či IT), aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a jak bylo výše uvedeno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. S ohledem na výše uvedené upozorňujeme, že z naší strany dochází k předání osobních údajů následujícím třetím osobám s popsaným účelem:

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoli podání ve věci Vašich osobních údajů včetně odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného na adrese www.atrisinvest.cz či písemně na naší adrese:

ATRIS investiční společnost, a.s.
Konviktská 291/24
Praha 1 110 00

Současně sdělujeme, že do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti ATRIS investiční společnost, a.s., byl jmenován Petr Peřina, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu: perina@atrisinvest.cz .

Mám zájem o informace

Kontakt