Varování před podvodnými telefonáty

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás upozornit na rostoucí výskyt podvodných telefonátů.

Podvodníci se stále častěji zaměřují na získávání Vašich citlivých informací a finančních prostředků prostřednictvím podvodných telefonátů. Tito podvodníci se často vydávají za důvěryhodné instituce, včetně bank, České národní banky, Policie ČR a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. V posledních týdnech jsme i my bohužel zaznamenali několik podnětů od našich klientů, kteří čelili podvodným telefonátům, ve kterých podvodníci zneužili jméno ATRIS, respektive TESLA, dřívější název naší investiční společnosti.

Podvodníci jsou schopni přesvědčivě argumentovat a přimět Vás k jednáním, která mohou ohrozit Vaše finance. Nejčastějším scénářem podvodu je vystavit Vás informacemi o smyšlených bezpečnostních hrozbách s cílem přimět Vás k převodu finančních prostředků.

Bohužel, podvodníci dnes běžně dokáží napodobit jakákoliv telefonní čísla. Příchozí hovor tak může na první pohled vypadat jako od důvěryhodné instituce. Nemusí tomu tak ale být.

Proti zneužívání jména naší společnosti jsme se důrazně ohradili. Okamžitě jsme se obrátili na orgány činné v trestním řízení a podali příslušné trestní oznámení. Také jsme upozornili ČNB, která dohlíží na finanční trh. ČNB také pravidelně upozorňuje veřejnost na podezřelé telefonáty a podvody, proto jsme ji požádali o uveřejnění příslušného varování pro veřejnost.

Vaše bezpečnost je naší prioritou, proto Vás vyzýváme k maximální obezřetnosti. Nikdy na základě nevyžádaných telefonátů či komunikace s neznámými osobami nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí, neposkytujete důvěrné informace a nepřevádějte finanční prostředky.

Pokud se stanete terčem podobného podezřelého telefonátu, nepodléhejte nátlaku, který na Vás bude vyvíjen. Hovor ukončete a navštivte nás osobně nebo se podívejte na naše oficiální webové stránky a vyhledejte v kontaktech oficiální telefonní číslo. Zavolejte na něj a ověřte si, zda Vám volal skutečně náš zaměstnanec.

Abyste se chránili před těmito podvody, dodržujte, prosím, přinejmenším následující zásady a postupy:

  • Nikdy neposkytujte osobní a finanční údaje neznámým osobám po telefonu.
  • Nikdy neprovádějte finanční transakce na pokyn neznámé osoby po telefonu.
  • Pokud máte pochybnosti o telefonátu, okamžitě jej ukončete a kontaktuje nás na našem telefonním čísle dostupném na webových stránkách.
  • Nikdy nikomu neumožňujte vzdálený přístup do počítače a nesdělujte nikomu přístupové údaje a hesla.

Vaše bezpečnost a důvěra jsou pro nás na prvním místě.

Ujišťujeme Vás, že Vaše investice a peníze jsou u nás v bezpečí. Peněžní prostředky od klientů k investicím nepřevádíme na žádné další účty ani neposkytujeme jako dar či zástavu.

Investice klientů u nás mají podobu podílových listů. Pokud klient potřebuje peníze, požádá o odkup podílových listů stanoveným způsobem. Výplatu peněžní prostředků provádíme výhradně na bankovní účet vedený na jméno klienta, který uvedl ve smlouvě. Navíc je zde určitá bezpečnostní lhůta mezi podáním žádosti o odkup a výplatou peněžních prostředků klientovi.

Ubezpečujeme klienty, že jsme podnikli a nadále podnikáme veškeré nezbytné kroky, abychom předešli takovýmto podvodným telefonátům.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy, neváhejte nás kontaktovat na čísle: +420 222 204 444, nebo osobně na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.